Tijana Tropin – Granice žanra: Leo Peruc između fantastike, istorijskog i detektivskog romana

Tijana Tropin – Granice žanra: Leo Peruc između fantastike, istorijskog i detektivskog romana

Dugo zanemarenog Lea Peruca (1882-1957) danas ponovo otkrivaju i proučavaoci književnosti i čitaoci. U svojim brojnim romanima, ovaj plodni austrijski pisac spajao je pristupačnost i zanimljivost žanrovskog romana sa matematičkom preciznošću zapleta i neobičnim psihološkim motivima. Ovo izlaganje baviće se pre svega fantastičnim motivima u Perucovom delu, koje je autor često uklapao sa matricama drugih žanrova – tako se Treći metak i Švedski konjanik bave motivom ugovora sa đavolom, ali i podvojene ličnosti, u sklopu istorijskog romana o osvajanju Meksika odn. o Evropi ranog XVIII veka; Majstor Sudnjeg dana i Sneg Svetog Petra ukrštaju fantastične i naučnofantastične motive sa postupkom nepouzdanog propovedača, ali i sa matricom detektivskog romana, dok Noću pod kamenim mostom predstavlja uspešan spoj fantastike zasnovane na jevrejskom folkloru sa istorijskim štivom, u formi romana prstenaste kompozicije.

Tijana Tropin, biografija

Rođena 1977. u Beogradu. Diplomirala 2000. na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek Opšta književnost sa teorijom književnosti. Magistrirala 2005. godine na Filološkom Fakultetu u Beogradu, odsek Nauka o književnosti, sa temom „Motiv Arkadije u dečjoj književnosti“; za rad na tezi dobila je stipendiju DAAD-a sa kojom je provela zimski semestar 2002/2003. godine na Univerzitetu Johan Volfgang Gete u Frankfurtu na Majni. Objavila monografiju Motiv Arkadije u dečjoj književnosti (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006) i više radova u periodici.

2015. odbranila tezu „Teorijski aspekti prevođenja književnosti za decu sa stanovišta studija kulture“. Učestvovala na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Učestvovala u međunarodnom projektu “Alice in a World of Wonderlands” u organizaciji Severnoameričkog društva Luisa Kerola (Lewis Carroll Society of North America). Tečno govori engleski i nemački jezik; pasivno poznavanje ruskog i španskog.

Prevodi sa nemačkog i engleskog (važniji prevodi uključuju dela Marsela Bajera, Ulriha Beka, Martina Valzera, Elfride Jelinek, Gustava Majrinka, Herte Miler, Lea Peruca, Gerharda Podskalskog i Felicitas Hope).

Polja rada: književnost za decu, teorija i poetika prevođenja, fantastična književnost.

Zaposlena u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu od 2003. godine.

Predavanje: „Granice žanra: Leo Peruc između fantastike, istorijskog i detektivskog romana“ biće održano u sredu 3.6. u 16h