Beovulf kao inspiracija u Tolkinovom stvaralaštvu

Beovulf kao inspiracija u Tolkinovom stvaralaštvu

U nedelju, 29. maja s početkom u 19 časova, u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda mr Nataša Tučev će održati predavanje „Beovulf kao inspiracija u Tolkinovom stvaralaštvu“. Predavanje se organizuje u okviru Festivala fantastične književnosti Art-Anima.

„Beovulf“, čuveni anglosaksonski spev na mnogo načina je isprepleten sa Tolkinovim životom i delom. Kao profesor staroengleske književnosti, Tolkin je redovno započinjao semestar gromoglasnim recitovanjem Beovulfa; posthumno je objavljen njegov prevod ovog speva na savremeni engleski jezik, a esej o Beovulfu naslovljen „Čudovišta i kritičari“ predstavlja Tolkinov najznačajniji doprinos književnoj kritici. U predavanju će takođe biti reči o brojnim paralelama između Beovulfa i Tolkinovih romana – počev od Bilbovog susreta sa zmajem, preko socijalnih karakteristika ratničkog staleža u kraljevinama Rohan i Gondor, i zaključno sa neobičnim motivom vraćanja zlata u zemlju, kojim se zaokružuje narativ i u Beovulfu i u Gospodaru prstenova.

Nataša Tučev (Beograd, 1968), diplomirala je i magistrirala na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Objavila je monografiju Unutrašnji emigrant: poetika Šejmasa Hinija, 2011. Književnu kritiku i oglede objavljuje u periodici (Facta Universitatis, Philologia, Genero, Sveske, Ulaznica). Za esej „Putokazi Daga Hamaršelda“ dobila je 3. nagradu na konkursu Ulaznica 2008. godine. Za esej „Prezreni na svetu Franca Fenona u književnoj obradi Keril Čerčil“ dobila je 1. nagradu na konkursu Ulaznica 2012. godine. Živi u Beogradu, radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.