“Engleska priča o duhovima: od klasične do moderne”

“Engleska priča o duhovima: od klasične do moderne”

Predavanje definiše priču o duhovima i prikazuje njen istorijski nastanak i razvoj u okvirima engleske književnosti od sredine 19. do pred kraj 20. veka. U središtu pažnje su tri najuticajnija autora ove vrste priča koji se uzimaju za egzemplare poetike priče o duhovima svog doba, i to: Šeridan Le Fanu, utemeljitelj (sredina 19. veka), Montagju Roudz Džejms, usavršitelj (početak  20. veka) i Robert Ejkman, modernizator (druga polovina 20. veka).

DEJAN OGNJANOVIĆ, pisac, filmski i književni kritičar, prevodilac, esejista.

Rođen u Nišu, Srbija, 30.01.1973. Živi u Niškoj Banji.

Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Nišu sa temom “Gotski motivi u delu E. A. Poa” (2009); doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom “Istorijska poetika horor žanra u anglo-američkoj književnosti” (2012).

Kratke priče objavljivao u časopisima Gradina (Niš), Ulaznica (Zrenjanin), Politikin zabavnik (Beograd), Balkanski književni glasnik (Beograd), Pressing (Niš), Trash (Niš), kao i u antologijama Gradske priče 3: fantastika (Albos, Kruševac, 2008), Alisa u zemlji priča: Najlepša ostvarenja sa V konkursa za najkraću kratku priču (Alma, Beograd, 2006), Izvan koridora – Vranac, Najbolja kratka priča 2010 (Karver, Podgorica, 2010), Beli šum (Paladin, Beograd, 2008), Istinite laži (Paladin, Beograd, 2009), Apokalipsa juče, danas, sutra (Paladin, Beograd, 2011), Tajanstveni putnik (NKC, Niš, 2012), U znaku vampira – Muške priče o krvopijama (Paladin, Beograd, 2012), Nova srpska pripovetka (Paladin, Beograd, 2014) i HAARP i druge priče o teorijama zavere (Paladin, Beograd, 2014).

Objavio romane Naživo (Prosveta, Niš, 2003; drugo izdanje Sven, Niš, 2010) i Zavodnik (2014, Sven, Niš).

Objavljivao radove na teme književnosti i filma, književne i filmske kritike i prevode sa engleskog u časopisima Književna istorija, Letopis matice srpske, Philologia, Zbornik FDU, Philologia Mediana, Polja, Gradina, Sveske, Severni bunker, Plima plus, Ulaznica, Niški analitičar, kao i u kulturnim dodacima dnevnih listova Politika, Večernje novosti i Danas.

Zamenik je glavnog i odgovornog urednika filmskog časopisa Filaž.

Njegovi radovi na filmske teme objavljeni su i u nizu knjiga u SAD i Engleskoj (najnoviji u antologiji: Digital Nightmares: Haunted Technologies, Network Panic and the Found Footage Phenomenon, IB Tauris, 2015). Stalni je saradnik filmskih časopisa Ekran (Slovenija) i Rue Morgue (Kanada).

Objavio studije Faustovski ekran: đavo na filmu (Svetozar Marković, Zaječar, 2006), U brdima, horori: srpski film strave (Niški Kulturni Centar, Niš, 2007), Poetika horora (Orfelin, Novi Sad, 2014) i zbirku eseja Studija strave (Mali Nemo, Pančevo, 2008).

Priredio zbirku priča H. F. Lavkrafta, Nekronomikon (Everest Media, Beograd, 2008; drugo, dopunjeno izdanje 2012) i zbornik Novi kadrovi: skrajnute vrednosti srpskog filma (sa Ivanom Velisavljevićem; Clio, Beograd, 2008).

Priredio temate o američkim piscima Embrouzu Birsu (Gradina br. 25, 2008), Hauardu F. Lavkraftu (Gradac br. 171-172, Čačak, 2009) i Vilijamu Barouzu (Gradac, 173-174, 2010), kao i izbor srpskih priča fantastike (Pressing br. 47, Niš, 2005) i temat o Demonologiji (Gradina br.16, 2006).

Dobio nekoliko nagrada za književnu kritiku i esejistiku: 1. nagrada za književnu kritiku (Gradina, Niš, 2004); 3. nagrada za esej (Ulaznica, Zrenjanin, 2005), 1. nagrada za esej (Ulaznica 2006), i nagrada na konkursu za neobjavljenu esejističku knjigu za ediciju Istok-Zapad (Zaječar, 2006).

Prikaze knjiga i filmova na engleskom pisao za nekoliko inostranih sajtova. Urednik je bloga na srpskom jeziku The Cult of Ghoul kao i bloga na engleskom The Temple of Ghoul.