“Fantastika kao moderna mitologija”

“Fantastika kao moderna mitologija”

Sa nastankom ljudske civilizacije nastali su i mitovi – najstariji oblici pripovedanja.

Natprirodne priče o bogovima, herojima i mitskim bićima predstavljale su ogledalo pogleda na svet društva u kome su nastali. Vremenom je motiv natprirodnog našao svoje mesto u u književnosti, filmu i drugim umetnostima pod okriljem žanra koji znamo kao fantastika.

Sa njenom sve većom zastupljenošću u popularnoj kulturi, postavlja se pitanje uticaja mitova na dela fantastike i da li su ona, moguće, preuzela neke od funkcija mitova? Da li, sa druge strane, fantastika može da tumači mitove na novi način? I najzad, šta nam to Vilenjaci i Klingonci poručuju o nama samima?

Igor Vujčić, rođen 12. jula 1991. godine u Beogradu. Završio Filološku gimnaziju u Beogradu, odeljenje klasični jezici. Završio osnovne akademske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odeljenje za etnologiju i antropologiju 2014. godine i master studije na istom odeljenju 2015. godine. Odbranio diplomski rad na temu „Motiv tragičnog junaka u srpskim nacionalističkim narativima“ u septembru 2014. godine i master rad na temu „Život ulice: kognitivna mapa društvenog sveta jedne mikrogrupe u Batajnici“ u septembru 2015. godine.

Oblasti stručnog interesovanja: strukturalizam, kognitivna antropologija, simbolička komunikacija, idiokulture i subkulture, društvena organizacija marginalnih grupa, društveni i kulturni uticaji na doživljaj, percepciju i organizaciju stvarnosti, razvoj kulturnih elemenata u prvobitnim paleolitskim i neolitskim društvenim grupama i uticaj savremenih tehnoloških i naučnih dostignuća iz oblasti astronomije i astrofizike na različite kulturne elemente i procese konceptualizacije stvarnosti u okvirima modernih društava.

Mihajlo Vitezović, rođen 1991. godine u Beogradu. Završio Filološku gimnaziju, smer klasičnih jezika. Trenutno je apsolvent dramaturgije na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Scenarista je više kratkometražnih filmova, kao i na dugometražnom dokumentarcu Tito i film, u režiji Davida Kecojevića. Sa Jelenom Obradović i Katarinom Borisavljević objavio je knjigu drama Iza spuštene zavese. Kao grafički dizajner, autor je više korica za knjige, naslovnica za albume, postere.

Glavni je i odgovorni kourednik i grafički dizajner magazina Armaturgija, kao i selektor Festivala srpskog filma fantastike.