“Zašto i kako predavati naučnu fantastiku?”

“Zašto i kako predavati naučnu fantastiku?”

U vreme kada se humanističke nauke, i u svetu i kod nas, sve više marginalizuju u atmosferi sve izraženije težnje ka komodifikaciji znanja i obrazovanja, izučavanje naučne fantastike može biti višestruko korisno s obzirom na osobenosti i potencijale ovog žanra. Mogućnost interdisciplinarnog pristupa (književnost, film, stripovi, TV, internet, video-igre, naučna dostignuća, razvoj tehnologije…) doprinosi zanimljivosti, ali i širokoj primenljivosti znanja stečenog proučavanjem naučne fantastike. Osim toga, mnogobrojni fenomeni i pitanja iz oblasti književne teorije (hiperrealnost, simulakrum, alteritet…) obrađeni su u delima naučne fantastike, te se mogu lakše sagledati i objasniti upravo na primerima iz ovog žanra. Povrh svega, naučna fantastika spada u tzv. subverzivne žanrove koji ukazivanjem na zloćudne društvene pojave i manipulacije doprinose razvoju kritičkog i slobodarskog duha. Dr Zorica Đergović-Joksimović pokušaće da odgovori na pitanje “Zašto i kako predavati naučnu fantastiku?” na osnovu svog višegodišnjeg iskustva u radu sa studentima na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Dr Zorica Đergović-Joksimović vanredni je profesor na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde predaje različite premete na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama, među kojima su i Utopija u engleskoj književnosti i Naučna fantastika. Objavila je više naučnih radova u domaćim i inostranim publikacijama, kao i dve monografije, Utopija: Alternativna istorija i Ijan Makjuan: Polifonija zla (obe objavljene 2009. godine). Nedavno je priredila  Embracing Utopian Horizons, zbirku utopijskih priča studenata diplomskih studija, nastalu na osnovu primene kreativnih nastavnih metoda na kursu Utopija u engleskoj književnosti.