Fikcija, fantastika i pank žanr u književnoj fantastici

Fikcija, fantastika i pank žanr u književnoj fantastici

Predavač: ma Igor Vujčić

Iz perspektive (sociokulturne) antropologije, književna fantastika predstavlja samo još jedan „kulturni artefakt”, produkt specifičnog kulturnog konteksta u kom nastaje i, kao takva, ona je svakako predmet naučnog interesovanja domaće i svetske antropologije. Baveći se žanrovskim razvrstavanjem književnih dela, stičemo uvid u načine na koje naša kultura doživljava i organizuje ta dela, i sledstveno, u kulturno znanje koje usmerava doživljaj čitaoca. Šta je to što fantastiku odvaja od fikcije, i šta nam proliferacija podžanrova kao što su kiberpank, stimpank ili teslapank govori o percepciji fantastične književnosti kod savremenog čitaoca?