Razgovor s piscima Otom Oltvanjijem i Zoranom Stanojevićem

Razgovor s piscima Otom Oltvanjijem i Zoranom Stanojevićem

Učesnici: Oto Oltvanji i Zoran Stanojević. Moderator: Marija Milosavljević.

Učesnici će govoriti o različitim pristupima fantastičnoj književnosti: kako sa stanovišta promocije, prevođenja, tako i proznog stvaralaštva. Pokušaće da objasne kako nastaje detektivski roman i kako mu pristupaju kada se odmaknu od opštepoznatih tema i motiva, te približe drugim srodnim podžanrovima, ili parodiraju uobičajenu matricu. U fokusu će biti Kičma noći Ota Oltvanjija, kao i Najveći detektiv na svetu Zorana Stanojevića.