Permanentna revolucija – feminizam anarhija i utopija u delu Ursule Le Gvin

Permanentna revolucija – feminizam anarhija i utopija u delu Ursule Le Gvin

Petak, 01. jun 2018. (18h)
Svečana sala Opština Vračar

Učesnici: Artea Panajotović i Jelena Jokanović. Moderatorka: Nađa Bobičić.

Fokus diskusije biće na spoju političkog i književnog u delu Ursule Le Gvin koja je kao feministkinja promišljala o nekim od ključnih pitanja u vezi sa položajem žena i šire sa konstrukcijom rodnih uloga. Kao anarhistkinja zamišljala je različite verzije društvenih uređenja kako bi pronašla ono društvo koje bi najbolje odgovaralo anarhističkim principima. Zbog toga ključna reč ovog razgovora biće: revolucija. Razgovaraćemo o tome šta sve predstavlja revolucija za Ursulu Le Gvin i kako ona objašnjava mogućnost društvenih promena i perspektive levih politika. S druge strane, govorićemo i o tome šta se sve u samom načinu njenog pisanja, kao i odabiru tema i pristupu, može čitati kao revolucionarno u njenom opusu.

Učesnice:

Artea Panajotović – odbranila tezu o daoizmu u delu Ursule Le Gvin na Filološkom fakultetu

Jelena Jokanović – prevoditeljka i organizatorka fanovskih konvencija

Moderatorka:

Nađa Bobičić – feministkinja i književna kritičarka