Fantastično u romanu ”Luzitanija” – razgovor sa Dejanom Atanackovićem

Fantastično u romanu ”Luzitanija” – razgovor sa Dejanom Atanackovićem

Subota, 02. jun 2018. (20h)
Klub galerija Polet (Cetinjska 15)

Razgovaraju: Dejan Atanacković i Aleksandra Aksentijević

Fokus razgovora biće elementi fantastike u romanu Luzitanija i odnos autora prema fantastici u njegovom, kao i stvaralaštvu drugih autora, naročito u postmodernoj prozi. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o tome u kojim je oblicima fantastično prisutno u savremenoj književnosti koja nije nužno žanrovska, te koji se estetski i poetički ciljevi postižu njegovim prisustvom. Biće reči i o specifičnom odnosu istorije i fikcije u romanu, sa naročitim osvrtom na funkciju fantastičnih elemenata u odnosu na satirično i političko u romanu.