Tribina: ”Fantastika u lektiri: slučaj Žil Vern”

Tribina: ”Fantastika u lektiri: slučaj Žil Vern”

Petak 01. jun 2018. (19h)
Svečana sala Opštine Vračar (Njegoševa 77)

Učesnici: Slobodan Bubnjević, dr Nataša Tučev, moderatorka: Marija Milosavljević

Zadatak ove tribine jeste da približi razumevanju novonastalu reformu lektire, tj. na koji način jedno delo sa margine može i treba da bude kanonizovano. Nastojaćemo da odgovorimo na pitanja o dinamici prevazilaženja određenih vrednosnih kategorija u vremenu i kako su i sa kojim ciljem dela Tolkina i Roulingove (ne)opravdano zamenili dela Žila Verna.