Ljiljana Pešikan Ljuštanović: Savremeni srpski fantastični roman za decu početkom 21. veka

Ljiljana Pešikan Ljuštanović: Savremeni srpski fantastični roman za decu početkom 21. veka

Predavanje se zasniva na romanima Mine Todorović (“Vir svetova” i “Gamiž”), Uroša Petrovića (“Aven i jazopas u Zemlji Vauka”, “Peti leptir”, “Deca Bestragije”) i Ivane Nešić (“Zelenbabini darovi”), i baviće se tipologijom junaka, prostora i odnosom primarnog i sekundarnog sveta koji se u njima uspostavlja.

spacer32

Ljiljana Pešikan Ljuštanović

Rođena 22. novembra 1954. godine u Feketiću (Vojvodina).

Osnovnu i srednju školu zavrašila u Beogradu.

Studije na Filološkom fakultetu u Beogradu upisala 1973, a okončala 1979. godine, na grupi za jugoslovenske i opštu književnost. 

Decembra 1982. godine odbranila magistarski rad s temom „Rad Toma Maretića na izučavanju narodne književnosti“, na Filološkom fakultetu u Beogradu. 

Doktorsku disertaciju, s temom: Zmaj Despot Vuk – mit, istorija, pesma, odbranila 11. septembra 2000, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

U zvanje redovnog profesora izabrana 8. 7. 2010.

Radila kao nastavnica srpskohrvatskog jezika i bibliotekarka, potom, u Sterijinom pozorju, kao rukovodilac odeljenja za izdavačku delatnost i urednica u edicijama Dramaturški spisi, Savremena jugoslovenska drama, Theatrologia Yugoslavica, Pozorišne monografije i članica uredništva časopisa za pozorišnu umetnost „Scena“. Od 1994. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prvo kao asistent, a sada kao profesor na predmetu narodna književnost. 

Sekretarka je Leksikografskog odeljenja Matice srpske i glavna urednica „Leksikona srpske književnosti“.

Objavila preko 200 radova u stručnoj periodici, pre svega iz oblasti izučavanja južnoslovenskog i balkanskog književnog folklora i interdisciplinarnih studija o refleksima tradicionalne usmene književnosti i mitsko-obredne prakse balkanskih naroda u srpskoj i južnoslovenskoj dramaturgiji i pozorištu, radova o književnosti za decu, kao i jedan broj radova o savremenom urbanom folkloru i manjinskim pravima. 

Dobila je, 2011. godine, nagrade Zlatna srpska književnost iz fonda Aleksandra Arnautovića, za ukupan rad na izučavanju srpske književnosti i Sterijinu nagradu za teatrologiju „Jovan Hristić“ za knjigu „Kad je bila kneževa večera?“ i nagradu „Sima Cucić“ za najbolju knjigu o književnosti za decu „Gospođi Alisinoj desnoj nozi. Ogledi o književnosti za decu“